Overs Ons ?

?
Semance | Brusselse Balie Voor Zelfgekweekt en Traditioneel Zaaigoed

Semance is een zadenbank die in 2016 werd opgericht in het kader van de activiteiten van de gemeenschappelijke moestuin “Hompot” (in de Homborchwijk in Ukkel, in het zuiden van Brussel). De zadenbank werd in 2017 omgevormd tot een burgerbalie en heeft toen haar huidige naam gekregen. Beoogd wordt een rijke en goed geïnventariseerde voorraad van zaden van moestuinplanten, van sierplanten en van struiken aan te leggen en in stand te houden. Die zaden worden geproduceerd door de zadenbank zelf of door de leden van het netwerk van producenten van de zadenbank. De zaden worden ter beschikking gesteld van de liefhebbers van tuinieren en van tuinbouw, alsook van
de groentekwekers in het voorstedelijk gebied. Daarbij geldt het principe dat de zaden vrij worden uitgewisseld of geruild. De zadenbank Semance legt de klemtoon op de traditionele plantensoorten, maar ook op plantensoorten die door de zaadfabrikanten al heel lang worden verwaarloosd of die ze uit het oog verloren zijn. Ze richt zich ook op uitheemse of in onze contreien nog onbekende plantensoorten met
een uitgesproken smaak- of voedingswaarde die een goede kans maken om zich te kunnen aanpassen aan de Belgische weersomstandigheden. Om die doelstellingen te bereiken, kan de zadenbank rekenen op een netwerk van producenten én op een netwerk van facilitatoren inzake terreinen en diverse hulpbronnen, alsook van vrijwilligers voor de verwerking van de zaden.  Doordat de zadenbank het principe van de vrije uitwisseling of van de ruilhandel hanteert, los van de commerciële logica, steunt ze ook op de deelname van haar doelgroep. De leden van die doelgroep kunnen gebruik maken van de zaden die de zadenbank hun vrij ter beschikking stelt, maar
omgekeerd nemen ze ook deel aan de actie van de zadenbank door ze tastbaar te steunen, hetzij door zaden of zaailingen aan te bieden, of door als vrijwilligers een handje te helpen, hetzij door een financiële bijdrage te doen (vrije prijs van de zakjes).

 

 

Semance organiseert elk jaar rond het tijdstip van de lente-evening (tweede zondag van maart) een zadenbeurs op het Gelaarsde-Katplein (in de Homborchwijk). De moestuin die voor Semance als uithangbord dienstdoet, bevindt zich in de Ferme Rose (De Frélaan, 44 in Ukkel). Meerdere gemeenschappelijke moestuinen en diverse verenigingen in onder andere Vorst, Ukkel, Elsene en Ganshoren zijn thans betrokken bij de actie van Semance. De zakjes met het logo “Semance” zijn het hele jaar door ter beschikking van de liefhebbers. Het volstaat de onlinecatalogus van Semance te raadplegen (emance.be) en ons een bericht te sturen of ons op te bellen. Semance zorgt ook voor een opleiding in het veld. Stagiaires zijn welkom tijdens het productieseizoen (lente, zomer, herfst). De permacultuur van Semance maakt bij het telen in ruime mate gebruik van de effectieve micro-organismen (EM). Dat zorgt voor een hoge graad van zelfstandigheid omdat die organismen een eigen productie van meststoffen en van stikstof mogelijk maken. Tevens verkrijgt men aldus een profylaxe en een zeer grote rijkdom van de bebouwde grond, en dus ook een superieure kwaliteit van de geproduceerde groenten en zaden. Semance is een initiatief dat mogelijk is gemaakt dankzij de steun van onder meer de gemeente Ukkel, de huisvestingsmaatschappijen Binhôme en ABC, de Lions Club Longchamp en het PSC Homborch. Indien onze visie aangaande de zaden deelt en u ervan overtuigd bent dat de strijd ten voordele van de biodiversiteit dringend een grotere onafhankelijkheid inzake zaden vereist (traditionele zaden,
landbouwzaden, burgerzaden), aarzel dan niet om u bij ons aan te sluiten !